Woning

Woningverzekering

Een woningverzekering (of brandverzekering) dekt de materiele schade veroorzaakt aan uw goed en de inhoud ervan. Deze polis dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar of de huurder wanneer anderen schade lijden en vergoedt schade veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, een waterlek, glasbreuk en overstromingen.

De wet voorziet dat elke woonverzekering een aantal "basisdekkingen" moet voorzien zoals onder andere natuurrampen, brand, storm en bliksem. Daarnaast kan een verzekeraar enkele "aanvullende en facultatieve waarborgen" aanbieden, waaronder diefstal en tijdelijk onderdak.


Gebouw en huurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt behalve het gebouw ook de schade die wordt veroorzaakt aan anderen zoals buren. Denk maar aan bijvoorbeeld waterschade. Een brandverzekering is wettelijk niet verplicht. Als huurder kan de eigenaar van uw woonst wel via het huurcontract eisen dat u een brandpolis afsluit.

Volgens de wet is de huurder altijd aansprakelijk voor schade aan het gehuurde goed, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De bewijslast ligt dus bij de huurder. Zonder brandverzekering loopt deze het risico om zelf op te moeten draaien voor de schade, tenzij de eigenaar een clausule "afstand van verhaal" heeft voorzien in zijn woonpolis.

De waardebepaling van het te verzekeren gebouw kan op verschillende manieren gebeuren. Wij verzekeren de woonst op basis van een evaluatierooster (gebaseerd op het aantal plaatsen). In bepaalde gevallen komen wij langs met een expert om de waarde van het gebouw te schatten. Ongeacht van welk evaluatiesysteem gebruik wordt gemaakt, zien wij erop toe dat de woonst niet wordt onderverzekerd.

 

Inhoud en diefstal

Een brandverzekering kan ook het risico van beschadigingen van de inboedel dekken. Het principe van de basis- en aanvullende en optionele waarborgen is hier ook van toepassing. Onder inboedel verstaan we alle objecten die in de woonst aanwezig zijn. Een eenvoudig geheugensteuntje om "inboedel" te definieren is: alle zaken die kunnen worden meegenomen bij een verhuis. Een ingemaakte kast is dus geen inboedel maar een losstaande boekenkast is dit wel.

De waardebepaling kan door uzelf gebeuren en is de som van de nieuwwaarde van alle spullen zoals meubels, kledij, juwelen, etc. Ofwel verzekeren wij de inboedel ook op basis van een evaluatierooster.

 

Rechtsbijstand

Voor dit deel verwijzen we graag naar onze pagina over rechtsbijstand.