Schade

WE CARE  FOR YOU

Een ongeval is snel gebeurd,
wij ondersteunen u maximaal!

 

Hoe een schadegeval aangeven?

  • U kan ons 24/24 telefonisch bereiken voor dringende hulp bij een schadegeval.
  • Voor het indienen van een schade-aangifte, kan u inloggen in uw klantenzone of ons contacteren.

Hoe verloopt de afhandeling van een schadegeval?

  • Wij vragen alle nodige informatie bij u op en stellen een dossier samen.
  • Wij dienen het schadedossier in bij de maatschappij. Ofwel regelen wij het schadegeval onmiddellijk met u, ofwel vragen wij aan de maatschappij om een expert aan te stellen.
  • Wij contacteren de expert, garage, en andere betrokken partijen om een afspraak vast te leggen om de schade te regelen.
  • Wij zijn aanwezig bij de eventuele expertise.
  • Bij twijfel over de aansprakelijkheid bestuderen wij de mogelijkheden om uw aansprakelijkheid te betwisten en overleggen met de maatschappij. Desgevallend organiseren wij de aanstelling van een tegenexpert en dienen een dossier in bij uw rechtsbijstandsverzekering.
  • Wij volgen alle schadedossiers met regelmaat op en streven naar een snelle en correcte regeling.