Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

De meeste verzekeringen voorzien naast de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid ook een waarborg rechtsbijstand. Dit is het geval bij bijvoorbeeld uw familiale verzekering en autoverzekering.

Wij adviseren om de waarborg rechtsbijstand te verzekeren bij een aparte, gespecialiseerde maatschappij. De hoofdreden hiervoor is vooral het vermijden van belangenconflicten.

 

Rechtsbijstand voertuigen

U kan op uw rechtsbijstandverzekering alle risico's auto rekenen bij alle juridische geschillen i.v.m. uw voertuig. Indien nodig betaalt zij de kosten voor een advocaat, expert, ... die u vrij kan kiezen.

Enkele voorbeelden:

 • Uw voertuig werd slecht hersteld en de garage weigert de herstelling opnieuw te doen
 • U dient voor de rechtbank te verschijnen na het plegen van een verkeersovertreding
 • Uw wagen raakt beschadigd in de carwash
 • Er ontstaat een geschil met uw eigen verzekeringsmaatschappij
 • Geschillen bij de aankoop of verkoop van uw wagen
 • Na een totaal verlies van uw wagen bent u niet akkoord met de voorgestelde schadevergoeding. U wenst beroep te doen op een tegenexpert naar keuze.

 

Rechtsbijstand privé-leven

De basisformule van de rechtsbijstandverzekering voor uw gezin.

Deze polis voorziet volgende waarborgen:

 • Burgerlijk verhaal
  Uw gezin, woning of tweede verblijf loopt schade op door de fout van een derde. U wenst hiervoor een vergoeding te bekomen. Incl. opsporingskosten verdwenen kinderen
 • Strafzaken
  Verdediging bij een strafrechtelijk vervolging voor een onopzettelijke misdaad
 • Burgerlijke verdediging
 • Insolventie van derden
  Indien de aansprakelijke derde onvermogend is, wordt u vergoed door de maatschappij
 • Borgtocht
  Indien u werd aangehouden en de rechtbank vraagt een borgsom
 • Contractuele geschillen BA gezin
  Conflicten met de BA gezin verzekeraar
 • Samenloop van contractuele en niet-contractuele geschillen
  De schade die zich ook had voorgedaan zonder contract
 • Na brand (optie)
  Geschillen met de brandverzekeraar
 
Rechtsbijstand consument

Waarborgen: Idem polis privé-leven +

 • Na brand
  Geschillen met de brandverzekeraar
 • Algemene contracten
  Verdediging van uw belangen als consument t.o.v. verkopers, leverancers van roerende en onroerende goederen en diensten


Bijvoorbeeld: foute levering van een bestelling, medische fouten, dubbele boeking van uw hotelkamer, slecht uitgevoerde herstelling.

 

Rechtsbijstand alle conflicten

De alle risico's polis voor uw privé-leven. Zelfstandigen krijgen een korting aangezien fiscaal recht niet van toepassing is op hen.

Waarborgen: Idem consument +

 • Fiscaal recht
 • Familierecht
 • Erf-, schenkings- en testamentenrecht
 • Administratief recht
 • Huurrechtsbijstand
 • Zakenrecht
 • Arbeids- en sociaal recht