Professionele verzekeringen

Bedrijven en zelfstandige ondernemers

Als ondernemer neemt u dagelijks risico's om uw bedrijf te beheren of uw zelfstandige activiteit uit te voeren. Het is voor u essentieel om u goed te verzekeren. Hieronder vindt u de belangrijkste verzekeringen als ondernemer, ongeacht hoe groot uw bedrijf is.

 

De verzekering van uw bezittingen

Een brandpolis beschermt uw bedrijfsgebouw, kantoor, winkel en het verlies van goederen.

 
Commerciële onbruikbaarheid

Een dekking commerciële onbruikbaarheid is zeker aangeraden. Zij vergoedt de vaste kosten tijdens de herstelling van het handelspand, na een gedekt schadegeval in de brandpolis.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze polis beschermt u of uw onderneming indien u schade berokkent aan een derde, bijvoorbeeld een klant, of hun eigendommen. Afhankelijk van uw activiteit adviseren wij u een verzekering beroepsaansprakelijkheid, ba uitbating, toevertrouwde voorwerpen en in ieder geval een goede rechtsbijstandverzekering.

 

BA Management

Dekt uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder van een KMO of vzw en biedt u een dekking voor financiële klachten die tegen u worden gericht.

 

Rechtsbijstand

Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, specifiek afgestemd op uw beroep en activiteiten. Deze biedt bijvoorbeeld bescherming t.o.v. geschillen met klanten, leveranciers, personeel, overheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

 

Uw voertuigen en vloot

Uw bedrijfsvoertuig is onmisbaar om uw activiteit uit te voeren. Denk maar aan het bezoeken van klanten, leveren van goederen, ... Wij hebben ervaring met vloten bestaande uit wagens, motoren, autocars en vrachtwagens.

 

Arbeidsongevallen

Deze verzekering is verplicht als u met personeel werkt. Zij komt tussen indien uw medewerker gewond raakt tijdens het uitvoeren van zijn job of tijdens de weg van en naar het werk.

 

Gewaarborgd inkomen en pensioen

Deze polis vangt het inkomstenverlies op indien u arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een ongeval of langdurige ziekte. Deze verzekering wordt vaak gecombineerd met een pensioenplan.

 

Gezondheidszorgen

Een groepsverzekering gezondheidszorgen wordt "à la carte" samengesteld met verschillende waarborgen zoals hospitalisatie, tandzorgen en ambulante kosten.